ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА

«ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: шляхи впровадження»

Із журналу «Дошкільне виховання №12/2013»

Сьогодні проблемам включення дітей з особливими потребами до соціального життя й загальноосвітнього простору приділяється особлива увага. Так, на Всеукраїнській конференції, організованій МОН України («ДВ», 2013, №6), впровадження інклюзивної освіти визначено як одне з важливих завдань. Водночас реалізувати його у нинішніх умовах непросто. На допомогу керівникам і педагогам подаємо своєрідний алгоритм уведення інклюзивної практики в роботу дитсадка…

    Інклюзивна освіта передбачає особистісно орієнтовані підходи, методи навчання для кожної дитини з урахуванням її особливостей, здібностей, психофізіологічних порушень. Це — гнучка система, де враховуються потреби всіх дітей, не тільки з проблемами розвитку, а й різних етнічних, соціальних груп, різної статі, віку. Система навчання підлаштовується під дитину, а не дитина під систему, тож переваги дістають усі вихованці. Діти з особливими потребами можуть перебувати в групі повний час або частково, навчаючись з підтримкою і за індивідуальним навчальним планом…

nklyuzivna_osvta_skan

nklyuzivna_praktika_skan