Правила прийому

Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснює керівник ДНЗ протягом календарного року на підставі:

Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснює керівник ДНЗ протягом календарного року на підставі:

— заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

— медичної довідки про стан здоров’я дитини;

— довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

— свідоцтва про народження.

Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими ознаками. За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу здійснюється:

• за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

•на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;

• у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Адміністрація дошкільного навчального закладу письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

Для зарахування дитини

до ДНЗ «Вишенька«

необхідно подати наступні документи :

1. Заява батьків або осіб, які їх замінюють щодо влаштування дитини до дошкільногозакладу.

2. Медична довідка дитини з проходженням всіх спеціалістів певної форми (до вступу в ДНЗ).

3. Виписка із медичної карти, карта профілактичних щеплень.

4. Ксерокопію свідоцтва про народження дитини.

5. При наявності пільг — документи, що їх підтверджують.

6. Батькам необхідно мати свідоцтво про народження дитини.

7. Папку для зберігання документів.

ПАМ’ЯТКА ДЛЯ БАТЬКІВ

*Дитячий садок працює 5 днів на тиждень з 08:00 до 17:00

чергова група з 07:00 до 17:30

*Прийом дітей з 07:00 до 8:30.

*Пам’ятайте: своєчасний прихід дитини — необхідна умова правильної реалізації освітнього процесу.

Про неможливість приходу дитини в дитячий садок по хворобі або іншій причині необхідно обов’язково повідомити в ДНЗ.

*Плата за харчування дитини здійснюється до 20 числа поточного місяця.

Пам’ятайте: від своєчасності оплати залежить якість харчування дітей.