Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти

Організація освітньої діяльності в ЗДО «Вишенька» базується на змісті:

Законів України «Про освіту» та «Про дошкільну освіту» та «Про охорону дитинства»

Указу Президента України «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки» від 13.10.2015 № 580/2015 

Базового компонента дошкільної освіти .

Нова редакція (затв. наказом МОН від 21.12.2020 № 12/1-2)

Положення про дошкільний навчальний заклад (затв. постановою КМУ від 20.03.2003 № 305)

Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затв. наказом МОЗ від 24.03.2016 № 234).

«Українське дошкілля»: Програма розвитку дитини дошкільного віку О. Білан ;«Мандрівець» 2022р.